Het buitengewoon onderwijs is onderwijs op maat.

Overzicht opleidingen

Onze volledige BuSO opleiding bestaat uit  5 of 6 leerjaren.

Het 1ste jaar is een observatiefase en bestaat uit een weekprogramma van:

–        16 uur Algemene Sociale Vorming (=ASV)

–        20 uur  Beroepsgerichte Vorming (=BGV)

 

Het 2de en 3de jaar is de opleidingsfase en bestaat telkens uit een weekprogramma van:

–        13 uur Algemene Sociale Vorming (=ASV)

–        23uur  Beroepsgerichte Vorming (=BGV)

 

Het 4de en 5de jaar is de kwalificatiefase en bestaat telkens uit een weekprogramma van:

–        10 uur Algemene Sociale Vorming (=ASV)

–        26 uur  Beroepsgerichte Vorming (=BGV) + bedrijfsstage

 

Het 6de jaar is een facultatieve integratiefase of Alternerende Beroepsopleiding (=ABO) en bestaat uit:

* 2 dagen per week op school:

–        6 uur Algemene Sociale Vorming (=ASV)

–        8 uur  Beroepsgerichte Vorming (=BGV)

* 3 dagen per week bedrijfsstage