Het buitengewoon onderwijs is onderwijs op maat.

Onze visie

In BuSO ‘De Brug’ leren we onze leerlingen positief en kritisch denken. We leren ze om iedereen te aanvaarden met hun positieve en negatieve eigenschappen. Ook leren we de jongeren omgaan met vragen die onze maatschappij stelt. Deze waarden en normen worden door ons schoolteam ondersteund. Op deze manier begeleiden we onze leerlingen tot volwaardige burgers die zich in onze samenleving kunnen integreren.

Dankzij de bouwstenen in het pedagogisch project en de specifieke ligging, centraal in de stad Aarschot, heeft onze school een sterke leerlinggerichte en zorgzame reputatie opgebouwd. Het welbevinden en de doorgroeimogelijkheden van elk individu verdienen onze maximale aandacht.

Ongeacht de achtergrond, levensbeschouwing of schoolloopbaan streven we naar een warme en open schoolcultuur waarin samen leren, wederzijds respect en elk individu centraal staat.

Het onderwijs- en opvoedingsaanbod van onze school wordt afgestemd op de specifieke problematiek van elke leerling. Leerlingen met cognitieve beperkingen, gedragsproblemen of met AutismeSpectrumStoornis (ASS) vinden reeds geruime tijd de weg naar onze school. Vanaf 1 september 2015 krijgen de leerlingen met ASS hun eigen onderwijsaanbod type 9 binnen onze school.

Binnen het schoolteam engageren we ons, om deze bijzondere doelgroepen efficiënt te begeleiden.
Het schoolteam stelt een zo gericht mogelijke handelingsplanning op voor elke individuele leerling.
De leerlingen krijgen de kans om via stages, relevante ervaring te verwerven en hun competenties verder uit te bouwen.
Om de overstap naar het reguliere arbeidsmilieu te vereenvoudigen, kunnen onze jongeren kiezen voor een Alternerende BeroepsOpleiding (AB0). Dit extra jaar biedt hen meer opportuniteiten op de arbeidsmarkt.

Het schoolteam bouwt samen met jullie en in overleg met de ouders, een brug naar integratie in de huidige, veeleisende samenleving.

David Patteet, directeur De Brug