Het buitengewoon onderwijs is onderwijs op maat.

Observatiejaar

Het observatiejaar bestaat uit;

20 uur BGV:

–        4 uur bouw: initiatie metselaar

–        4 uur tuinbouw: initiatie tuinbouwarbeider

–        4 uur verzorging/logistiek werk: initiatie logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

–        4 uur gezinskoken/groepskoken: initiatie grootkeukenmedewerker

–        4 uur schilderen/decoratie: initiatie schilder-decorateur

en 16 uur ASV:

–        8 uur geïntegreerde ASV (GASV)

–        1 uur creatieve activiteiten (CREA)

–        1 uur leefsleutels (LFS)

–        4 uur lichamelijke opvoeding (LO)

–        2 uur levensbeschouwelijke vakken (LBV)

 

 

Het observatiejaar Auti-werking bestaat uit;

20 uur BGV:

–        4 uur bouw: initiatie metselaar

–        4 uur tuinbouw: initiatie tuinbouwarbeider

–        4 uur verzorging/logistiek werk: initiatie logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

–        4 uur gezinskoken/groepskoken: initiatie grootkeukenmedewerker

–        4 uur schilderen/decoratie: initiatie schilder-decorateur

en 16 uur ASV:

–        12 uur geïntegreerde ASV (GASV)

–        2 uur lichamelijke opvoeding (LO)

–        2 uur levensbeschouwelijke vakken (LBV)

Specifiek:

– 1 leerkracht ASV die naast taal, rekenen en maatschappelijke vorming ook sociale en vrijetijdsvaardigheden onderwijst

– 1 leerkracht BGV  per opleiding

– ondersteuning door paramedisch personeel

– na observatiejaar geïntegreerde auti-werking mogelijk in alle opleidingen!

 

 

Vanaf 1 september 2015 gaat de type 9 werking van start. Deze werking is specifiek gericht naar jongeren met autismespectrumstoornissen (=ASS). Voor deze leerlingen voorziet de school in het eerste jaar een specifieke Auti-klas (type 9).
Vanaf de opleidingsfase worden deze jongeren in een auti-vriendelijke werking binnen alle opleidingen geïntegreerd.

Het leerproces van deze leerlingen verloopt gefaseerd : nieuwe vaardigheden worden opgesplitst in deelstappen.

Er wordt ook duidelijk gecommuniceerd. Deze jongeren hebben nood aan een aangepaste communicatiestijl: concreet, expliciet en ondubbelzinnig. Indien mogelijk en gewenst wordt visuele ondersteuning aangeboden.

De sociale competenties van de leerling verhogen, gebeurt door het aanleren van sociale en cognitieve vaardigheden.

Doordat jongeren met ASS hinder kunnen ondervinden met verbeelding, wordt de leerstof ook steeds concreet aangebracht. Deze dient dan toegepast te worden binnen diverse situaties.

Er worden tevens hulpmiddelen aangereikt om de toepassing van het geleerde in nieuwe situaties zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wat men aanleert dient functioneel te zijn voor het dagelijkse leven en voor het latere beroepsleven.


Een kind met autisme.

Leer en bekijk hier hoe een kind met autisme naar de wereld kijkt.

kind met autisme 15(Bron: website autisme centraal)
Wat is autisme?

Met deze cartoons kom je meer te weten over autisme...

cartoon_autisme_09
Welke zijn de voorwaarden voor inschrijving in onze Auti-klas?
- diagnose
- mogelijkheid tot verkrijgen van type 9 attest voor opleidingsvorm 3
- intakeprocedure doorlopen
- kunnen functioneren in kleine en aangepaste klasgroep
- na het observatiejaar binnen één van de aangeboden opleidingen zijn schoolloopbaan kunnen verderzetten met individuele aanpassingen