Het buitengewoon onderwijs is onderwijs op maat.

Werking

Een autiklas in het observatiejaar biedt meer structuur in een kleinere klasgroep met als doel de overstap voor autileerlingen naar het secundair onderwijs vlotter te laten verlopen.

Deze klas is functioneel ingericht zodat we individueel en/of in groep kunnen werken.

 • 1 vaste leerkracht ASV
 • Beperkt aantal leerkrachten BGV
 • Vast lokaal ASV (individueel werken, samen werken,…)
 • Aandacht voor sociale vaardigheden: leefsleutels,
 • Streven naar integratie op de school: in functie van de hulpvraag en de noden
 • Aandacht voor duidelijke en aangepaste communicatie
 • Gevisualiseerde individuele afspraken
 • Aangepast individueel traject

Het observatiejaar Auti-werking bestaat uit;

 • 20 uur BGV:
  • 4 uur bouw: initiatie metselaar
  • 4 uur tuinbouw: initiatie tuinbouwarbeider
  • 4 uur verzorging/logistiek werk: initiatie logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen
  • 4 uur gezinskoken/groepskoken: initiatie grootkeukenmedewerker
  • 4 uur schilderen/decoratie: initiatie schilder-decorateur
 • en 16 uur ASV:
  • 12 uur geïntegreerde ASV (GASV)
  • 2 uur lichamelijke opvoeding (LO)
  • 2 uur levensbeschouwelijke vakken (LBV)
 • Specifiek:
  • 1 leerkracht ASV die naast taal, rekenen en maatschappelijke vorming ook sociale en vrijetijdsvaardigheden onderwijst
  • ondersteuning door paramedisch personeel
  • na het observatiejaar is een geïntegreerde auti-werking in alle opleidingen van toepassing.

Een autivriendelijke werking: in alle opleidingen vanaf ons 2de jaar tot en met ABO

 • 1 uur functionele sociale vaardigheden per opleidingsfase
 • We streven naar integratie in de school en nadien naar integratie in de maatschappij
 • We streven naar het gebruik van picto’s, die merkbaar zijn in de ganse schoolomgeving
 • Individueel gebruik van stappenplannen (met woorden of picto’s) indien de nood zich voordoet