Het buitengewoon onderwijs is onderwijs op maat.

Visie

Sinds schooljaar 2015-2016 heeft onze school de erkenning gekregen om type 9 onderwijs in te richten. Wij willen deze kans aangrijpen om onze bestaande expertise verder te professionaliseren en doelgerichter in te zetten. Daarnaast beogen we op deze manier doorstroom te garanderen vanuit de omringende lagere scholen. Zij begeleiden al heel wat kinderen met autisme. Tevens biedt dit type 9 onderwijs ook de kans om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar aangepast onderwijs, afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen met autisme.

 

We willen leerlingen de kans bieden om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Hierbij vertrekken we vanuit een handelingsplanmatige aanpak, aangestuurd vanuit het autiteam. Binnen het observatiejaar is een aparte autiklas voorzien. In de opleidings- en kwalificatiefase kiezen we voor een geïntegreerde autivriendelijke werking met het oog op de finaliteit van de opleidingen: de ontwikkeling van een gezonde arbeidsattitude en een maatschappelijke weerbaarheid, met kans op een tewerkstelling in het reguliere arbeidsmilieu. Onze school besteedt aandacht aan de algemene ontwikkeling, beroepsgerichte vorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Naast klasondersteuning voorzien wij, waar nodig, ook individuele begeleiding. We vertrekken vanuit hun talenten maar we houden steeds rekening met hun eigenheid.

 

Kernwaarden waar we op inzetten zijn verantwoordelijkheidszin, wederzijds respect en een goede werkhouding. Deze competenties proberen we te ontplooien door middel van een aangepast stageproject. Op deze manier proberen we een transfer te maken van de op school aangeleerde vaardigheden naar een brede maatschappelijke context. Ouders en opvoedingsverantwoordelijken zijn belangrijke partners bij het uittekenen van dit traject.

 

Wij bouwen samen aan een brug naar de integratie in de maatschappij.

 

Folder type 9 werking