Het buitengewoon onderwijs is onderwijs op maat.

Nuttige Info

Interessante websites en links:

Interessante boeken:

bogda

Interessante artikels:

Bijscholingen (in de buurt):

VVA Aarschot:

 • Contactpersoon: brit.magnus@skynet.be
 • Locatie: zaaltje van “den Abricot” Schaluin 95 te 3200 Aarschot
 • Doelpubliek: ouders, personen met autisme, familie, vrienden, max. 2 beroepskrachten die meekomen met persoonlijk betrokkene
 • Zeggen of zwijgen: Autisme is steeds minder een taboe. Toch vinden velen het moeilijk om te praten over hun autisme. Met wie deel je deze informatie en wat zijn de consequenties er van? Valerie en John vertellen hoe zij hiermee omgaan als koppel, waarvan 1 van beide autisme heeft. Na hun getuigenis is er ruim tijd voor vragen en ervaringsuitwisseling. (donderdag 22 september 2016 van 20:020-22:30)
 • Autisme en werk: Geschikt werk zoeken, overtuigen als sollicitant en als collega, je autisme bespreken… Dirk getuigt hoe hij dit met veel vallen en opstaan heeft moeten leren. We kijken ook uit naar de inbreng van mensen met een soortgelijk verhaal en vragen van mensen die hun loopbaan nog moeten beginnen en hun ouders. Papier en schrijfgerei kan handig zijn. (donderdag 20 oktober 2016 van 20:00-22:30)
 • Autisme bij meisjes en vrouwen: Bij vrouwen wordt autisme vaak minder snel herkend dan bij mannen. Er is minder gekend over vrouwen met autisme en hebben daardoor al een lange weg afgelegd voordat ze een verduidelijking krijgen over het “anders” in de wereld staan. Hoe houden deze vrouwen zich staande in het dagelijkse leven? Karen kreeg haar diagnose op 21-jarige leeftijd, Lesley op… Ze vertellen over eigen ervaringen voor en na hun diagnose. (donderdag 14 december 2016 van 20:00-22:30)

 

VVA Leuven:

 • Contactpersoon: vva.regio.leuven@outlook.be
 • Locatie: Café Tempo Baron August de Becker-Remyplein 52, 3010 Kessel-Lo
 • Doelpubliek: ouders, personen met autisme, familie, vrienden, max. 2 beroepskrachten die meekomen met persoonlijk betrokkene
 • Autisme en examenstress: Mensen met autisme hebben constant te maken met allerlei vormen van stress. Hoe zit het met de examenperiode? Hebben ze dan nog meer stress en is deze vorm van stress nog anders of specifiek? Welke middelen zijn er om hen zo efficiënt mogelijk te helpen om deze moeilijke periode door te komen. Paulo Eduardo vertelt over zijn ervaringen van vroeger (humaniora en hoger onderwijs) en ook van nu. Hij is opnieuw beginnen studeren, na zijn diagnose. Na zijn getuigenis is ruim tijd voorzien voor vragen en uitwisseling. (dinsdag 4 oktober 2016 van 20:00-22:30)
 • Wonen, zoveel meer dan een dak boven je hoofd: Wonen is zoveel meer dan een dak boven je hoofd: een woonruimte is de juiste omgeving, voldoende financiële middelen, de nodige ondersteuning, een gevoel van vrijheid, een netwerk om je heen, een zinvolle dagbesteding… Heel wat om rekening mee te houden als je de overstap van thuis naar zo zelfstandig mogelijk wonen wil maken. Aan het woord een thuisbegeleidster; mensen met autisme en hun netwerk over het soms hobbelige traject dat ze doorliepen. Stiene is begeleidster bij de thuisbegeleidingsdienst Het Raster. Zij leidt het thema in met een film en verduidelijking. Nadien is er tijd voor vragen en ervaringsuitwisseling. (dinsdag 15 november 2016 van 20:00-22:30)